หน้าต่าง E-Book หนังสืออิเล็กทรอนิ เรื่อง นิราศภูเขาทอง


Responsive image

ลำดับ รูปแบบการใช้งาน ปุ่มกดการใช้งาน
ใช้งานในรปแบบ Flash player Link
ใช้งานในรปแบบ เว็บไซต์ (HTML5) Link
ใช้งานในรปแบบ โทรศัพท์ Ipad Tablet อุปกรณ์อื่นๆ Link
ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับใช้งานบนเครื่อง (Windows OS) Link
ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับใช้งานบนเครื่อง (MAC OS) Link
สำคัญ **ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับแบบทำฝึกหัด Link
คู่มือ **คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เข้าใช้งาน Link


© 2020 KRUBIBI.COM | เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ By KRUBIBI & ครูกิ่งดาว จองปุ๊ก ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ไปยัง Google Classroom